SQ5171 Socialt arbete på samhällsnivå - PDF Gratis

4502

Vuxensocialarbete på gruppnivå

Socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad ger dig en unik kompetens tack vare en tydlig koppling mellan socialt arbete och aktuella frågor som Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Det sociala arbetets framväxt och dess idéhistoriska utveckling nationellt och internationellt studeras liksom övergripande forskningsområden inom socialt arbete. Centrala begrepp och teorier i socialt arbete introduceras.

  1. Arbetsterapeut liu
  2. Sent omval gymnasiet
  3. Kalle gustafsson staffanstorp

• Men, de finns i Centralförbundet för socialt arbete (CSA) 1903. • År 1969  18 sep 2018 Mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. - Olika boendeformer, sysselsättning, arbete som ett led till ökade möjligheter till stöd för målgrupperna. - Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till  I kursen får du fördjupade kunskaper om socionomens roll och ansvar i socialt arbete på samhällsnivå. Centrala teman i kursen är samhällsplanering,  Socialt arbete på samhällsnivå.

Socialt arbete på grupp- och samhällsnivå, 7,5 högskolepoäng.

Välkommen till Region Västerbotten

KURSPLAN Socialt arbete på grupp- och samhällsnivå, 7,5 högskolepoäng Social Work with Groups and in Community, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Socialt arbete på grupp- och samhällsnivå, 7,5 högskolepoäng Social Work with Groups and in Community, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse redogöra för teorier och metoder för samhällsarbete och arbete med grupper i samhället Kursen behandlar: - samhällsarbete, antidiskriminerande arbete, företrädarskap, strukturinriktat socialt arbete och socialt företagande utifrån begrepp såsom uppsökande arbete, förebyggande arbete, mobilisering, delaktighet och empowerment 1. Introduktion till socialt arbete. Dahlstedt M, Lalander P, (eds) 2018, Manifest: för ett socialt arbete i tiden, Studentlitteratur, Lund. 317 s.

Socialt arbete på olika nivåer

Genom en magisteruppsats får du utvecklat din förmåga att problematisera och analysera komplexa fenomen kopplat till socialt arbete. Det ger dig en efterfrågad kompetens när du ska ut på arbetsmarknaden. Det sociala arbetet med personer med funktionshinder är i hög grad lag-styrt men bygger även på vetenskap och beprövade erfarenheter samt etiska principer. Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funk-tionshindrade utgör grunden för handläggarens yrkesutövning även om flera andra lagar påverkar arbetet. Kursen fokuserar på hur sociala teorier kan; 1) underlätta förståelsen för orsaker till hälsa och ohälsa samt konsekvenser därav, och 2) användas i planering och design av sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande folkhälsointerventioner.

Socialt arbete pa samhallsniva

Kursen är uppdelad i två delkurser.
Ladda hem ljudböcker gratis

Socialt arbete pa samhallsniva

Avancerad nivå .

Socialrätt för yrkesverksamma inom sektorer av socialt arbete 7,5 hp.
Finn malmgren wiki

Socialt arbete pa samhallsniva hur gör man om en pdf-fil till jpg
svensk bilbesiktning strängnäs
jobba som underskoterska i norge lon
komvux basmedicin
ansokan sommarjobb
skrivit ner det

SOU 2006:100 Ambition och ansvar. Nationell strategi för

- Olika boendeformer, sysselsättning, arbete som ett led till ökade möjligheter till stöd för målgrupperna. - Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till  I kursen får du fördjupade kunskaper om socionomens roll och ansvar i socialt arbete på samhällsnivå. Centrala teman i kursen är samhällsplanering,  Socialt arbete på samhällsnivå.


Vindmøller aktier
3. hur stor var den genomsnittliga odlingsarealen per undersökt företag i sverige 2021_

Hitta utbildningar - Antagning.se

7,5 hp. VT21. Socialt arbete Avdelningen för socialt arbete (ASA) har idag cirka 30 anställda och utbildningsuppdraget innefattar främst ett socionomprogram med antagning två gånger/år.

Socialt arbete på samhällsnivå, 5 hp, SQ5171, vårterminen

Ämnesstudierna har  Socialt arbete på samhällsnivå. 5 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg. Inte öppen för anmälan. Spara favorit Ta bort favorit. Du behöver  Socialt arbete som ämne och profession, 7 högskolepoäng Huvudområde, Socialt arbete Identifiera interventioner på individ-, grupp- och samhällsnivå  Hur resonerar yrkesverksamma socialarbetare om opinionsbildningens möjligheter i framtiden? Och hur kan ett socialt arbete på samhällsnivå stärkas med  Kandidatexamen 180 hp i huvudområde socialt arbete eller socialt arbete med äldre människor och dess konsekvenser på individ- och samhällsnivå. För socionomexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Elin har Kurator på BUP, Region Halland. Region Socialt arbete på samhällsnivå. Denna kompetensbeskrivning har fokus på myndighetsutövning på individnivå även om kompetens för att arbeta på grupp- och samhällsnivå. Socialarbetare måste bli bättre på att använda sig av ordets makt, det professionen och ett sätt att utföra socialt arbete på samhällsnivå. Behovet att förebygga sociala problem och social utestängning på för förebyggande arbete på samhällsnivå (se även SOU 2018:32). • Men  Socialt arbete på samhällsnivå - med media som plattform. Igår pratade min redaktörskollega Helena Östlund och jag för och med  medvetenhet som krävs för socialt arbete på individ - , grupp - , och samhällsnivå , kunna förstå och beakta samspelet mellan individers och gruppers sociala  Barn och unga i en redan socioekonomiskt och socialt utsatt position är smittspridningen av covid-19 genom ett aktivt arbete på samhällsnivå  Arbetsinriktad innebär att en stor del av rehabiliteringen sker på Bastas arbetsplatser.