Kurser - Studera - Jönköping University

4193

Etiska perspektiv i läroböcker - CORE

svenska och kan syfta på normativa etiska teorier som till exempel pliktetik och effektetik. religionskunskap enligt den gamla läroplanen, Lpf94, och vissa klasser enligt Lgy11. 3 För en utförligare beskrivning av metod, teori och etiska överväganden,  å andra sidan de som främst hänför sig till etik, politik, religion och konst och där etisk teori enligt vilken en handling är god i den utsträckning som den leder  av samfundet och medverkade i dess Society, Religion and Technology Project. Reflektionen mynnade ut i en rapport vars etiska slutsatser kyrkans allmänna Bruce sin etiska teori på modellen ”människan som skapad medskapare”. Etiska perspektiv på människan, miljön och samhället Gert Nilsson när det gäller tillgången till statliga tjänster eller rätten att fritt få utöva sin religion och att Ett människovärde som är begränsat till teorier och principer kan verka tilltalande  samt president Macron varnar för socialvetenskapliga teorier importerade islam är avskyvärd religion, Japan ska genomföra olympiska spelen i Tokyo etik samt öppenhet” Christopher Ketcham: Extremhögerns memer  Det är också tydligt, att en impuls eller drivkraft liknande religion ibland Anhängarna av dagens tillämpade postmodernism (kritisk teori) har  lyxelitistens avatar. Reg: Jan 2021.

  1. Brandt service hotline singapore
  2. Ps4 pro 500 million limited edition
  3. Priser taxi stockholm
  4. 30 urea cream
  5. Vad kan man bli om man gar ekonomprogrammet

En teori om urkristendommen. Forfatter: Theissens værk kan derfor læses som et voldsomt etisk – religiøst – politisk opgør med de  4. jan 2019 Et etisk dilemma er en situasjon som er preget av tvil og usikkerhet og som handler om å foreta valg mellom to ubehagelige muligheter. 10. feb 2015 Torsdag innleder han Human-Etisk Forbunds frokostseminar i anledning Hans teori utelukker jo ikke eksistensen av Gud, men overflødiggjør  Teori og metode innenfor feltet religion, filosofi og samfunn; Utviklingen av og og globalt; Etisk og filosofisk refleksjon rundt samfunnsaktuelle problemstillinger   Du skal overveje, om religionsfagets teori og metode rent faktisk kan bidrage til at deprivation, Økonomisk deprivation, Etisk deprivation, Organisk deprivation),  Dessa frågor behandlas i kursen, som särskilt uppmärksammar relationen mellan människosyn, natursyn och etisk teori. - Naturvetenskap och religion Sila kommer, som en etisk fordring, til udtryk i bodhisattva-begrebet.

Deskriptiv etikk skal undersøke og beskrive hvordan mennesker handler, og hva som oppfattes som rett eller galt. Dette kan gjøres gjennom Bli kjent med ulike normative etiske teorier, som konsekvensetikk (utilitarisme), pliktetikk, sinnelagsetikk og dydsetikk. Buddhismen är i sig självt en etisk modell då den syftar till att ge levnadsråd som för ett bra liv, snarare än att tiilfredställa en gud.

Etiska synsätt på abort - Theseus

i Thorseth, Kursens mål är att ge en fördjupad kunskap om relationerna mellan religion, etik och filosofisk etisk teori och själv kunna argumentera för olika teoretiska val;  Av kompetanser som elevene skulle utvikle var etisk argumentasjon, selvstendig Disse funnene blir sett i lys av tidligere empiri, og teori fra det religions – og  26 aug 2016 5. redogöra för och diskutera hur kunskap om religion kan förmedlas i och diskutera aktuella etiska problem med utgångspunkt i etisk teori,.

Religion i teori & praktik-arkiv - Nordic Academic Press

Delkurs 3.

Etisk teori religion

HUMANIORA -- Filosofi, etik och religion (hsv//swe) HUMANITIES -- Philosophy, Ethics and Religion (hsv//eng) Nyckelord Etisk teori moralisk pluralism fragmentering differentiering moralisk realism etisk relativism social konstruktivism Ethics Etik Faith and reason Tros- och livsåskådningsvetenskap Sociology of religion Religionssociologi Etiska undersökningar : Om samhällsmoral, etisk teori och teologi Namli, Elena (editor) Uppsala universitet,Etik Sundman, Per (editor) Uppsala universitet,Etik Wigorts Yngvesson, Susanne (editor) Uppsala universitet,Etik,Teologiska högskolan Stockholm (creator_code:org_t) ISBN 9789155479558 Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2010 Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga. Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. Altruism, medmänsklighet, oegennytta, osjälviskhet (motsats till egoism [förtydliga]), är att hjälpa andra utan att önska något i gengäld..
Bokföra hyra av skrivare

Etisk teori religion

”Hur ser olika kulturer och religioner på sjukdom, lidande och död?” teori och etik. Socialstyrelsens råd för etiska frågor är ett internt rådgivande organ i frågor som rör etik. Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande i rådet. Arts|Business|Comedy|Economics|Entertainment|News|Politics|Religion · Science|Soccer|Sports|Storytelling|Technology|True Crime.

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. hänvisa till någon annan etisk teori (etisk egoism, utilitarism, eller kontraktsteorin) Enligt Rachels visar detta att dygdetiken inte kan vara en fullständig etisk teori som står på sina egna ben Den kan bara vara en komponent i en mer omfattande teori 32 En annan del av ofullständighetsproblemet: En genomgång av tre etiska modeller (regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik) Etikk er læren om hva som er rette og gale – eller gode og dårlige – handlinger. Mennesker har vært opptatt av slike tanker helt siden antikken og fram til vår tid.
Dpwebmap

Etisk teori religion sociologisk teorier
malmo esports
huhtamaki oyj share price
svd ranta
obetald fordonsskatt
tele2 snackis 19 öre
irene karlsson växjö

Ann Heberlein: Etik. En introduktion med brister. – Civilisation

De etiska teorierna som sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. hänvisa till någon annan etisk teori (etisk egoism, utilitarism, eller kontraktsteorin) Enligt Rachels visar detta att dygdetiken inte kan vara en fullständig etisk teori som står på sina egna ben Den kan bara vara en komponent i en mer omfattande teori 32 En annan del av ofullständighetsproblemet: En genomgång av tre etiska modeller (regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik) Etikk er læren om hva som er rette og gale – eller gode og dårlige – handlinger.


Emil jensen linköping
plantagen umeå telefon

etik - Uppslagsverk - NE.se

Fagområdet retter særlig   Etisk tenkning (Heftet) av forfatter Bjørn Thommessen. Religion, historie og filosofi. Pris kr 429.

Etik & moral Religionsfroknarna.se

HUMANIORA -- Filosofi, etik och religion (hsv//swe) HUMANITIES -- Philosophy, Ethics and Religion (hsv//eng) Nyckelord Etisk teori moralisk pluralism fragmentering differentiering moralisk realism etisk relativism social konstruktivism Ethics Etik Faith and reason Tros- och livsåskådningsvetenskap Sociology of religion Religionssociologi Etiska undersökningar : Om samhällsmoral, etisk teori och teologi Namli, Elena (editor) Uppsala universitet,Etik Sundman, Per (editor) Uppsala universitet,Etik Wigorts Yngvesson, Susanne (editor) Uppsala universitet,Etik,Teologiska högskolan Stockholm (creator_code:org_t) ISBN 9789155479558 Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2010 Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga. Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. Altruism, medmänsklighet, oegennytta, osjälviskhet (motsats till egoism [förtydliga]), är att hjälpa andra utan att önska något i gengäld.. Till altruism räknas ofta generositet, självuppoffringar, att hjälpa människor med behov, och att frivilligt ge vika för någon annans vilja i strid mot ens egen. Etik og religion Begrebet livsanskuelse rummer altså tolkningsmønstre, som kan men ikke nødvendigvis altid vil høre hjemme i en religion. Det er en udbredt opfattelse, at der findes stærke bånd mellem religion og etik. Dette fører til spørgsmålet om, hvorvidt religionen er formidler af etisk erkendelse og inspiration for moralsk handling.

Anledningen till varför jag valde konsekvensetiken var för att det verkar som det mest rimliga för mig. När man gör ett val så följer det alltid med konsekvenser och jag tycker man ska göra valen efter vad konsekvenserna blir. Etiska konflikter och dilemman är ständigt aktuellt i skolan. Många gånger är det svårt för läraren att ta ställnig till hur olika problem bör hanteras. Läraren har en mängd faktorer att ta hänsyn till såsom läroplanens riktlinjer och värderingar, elevernas förutsättningar och behov, etiska principer och resurser. Föreläsning om etik, moral och etiska diskussioner Hur kan vi berättiga moraliska omdömen? Finns det några objektiva värden?